کشاورزی روز

( مقالات و تازه های دنیای کشاورزی و محیط زیست )
امروز پنجشنبه 30 فروردین 1403
کشاورزی روز

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی کشاورزی 

این دیکشنری همیشه در حال توسعه و بروز رسانی است 

(( قابل استفاده برای : عموم ، دانشجویان و اساتید رشته های کشاورزی ))

 

 

A    
Agriculture Research Council ( ARC ) انجمن تحقیقات کشاورزی عمومی
Acceleration Theory نظریه شتاب اقتصاد
Autonomous مخارج مستقل اقتصاد
Autonomous Spending مخارج مستقل اقتصاد
Average Propensity to Consume (APC ) میل متوسط به مصرف اقتصاد
B    
C    
Capital Good کالاهای سرمایه ای  اقتصاد
Cclimax مرحله کلیماکس (اوج) مرتعداری
Combination Grazing System سیستم چرای ترکیبی مرتعداری
Consumer Price Index ( CPI ) شاخص قیمت خرده فروشی اقتصاد
Consumption Function تابع مصرف اقتصاد
Continuous Grazing System سیستم چرای مداوم مرتعداری
D    
Deferred Grazing System سیستم چرای تاخیری مرتعداری
Disposable Income درآمد قابل تصرف اقتصاد
Dormancy پدیده خواب یا کمون مرتعداری
E    
Economic Growth رشد اقتصادی اقتصاد
Efficiency کارایی اقتصاد
Efficiency and Fairness کارایی و انصاف اقتصاد
Enterpreneurship کار آفرینی اقتصاد
Ether Extract ( EE ) چربی خام مرتعداری
Explicit cost هزینه  صریح اقتصاد
External balance تراز خارجی  
F    
Fallacy of Composition خطای ترکیب اقتصاد
Fiscal Policy سیاست مالی اقتصاد
Flexible Acceleration Theory نظریه شتاب انعطاف پذیر اقتصاد
Flow جریان اقتصاد
Full employment اشتغال کامل اقتصاد
G    
Grassland گراس لند مرتعداری
Grazing Capacity ظرفیت چرایی مرتعداری
Gross Domestic product ( GDP ) محصول ناخالص داخلی اقتصاد
Gross Energy ( GE ) انرژی خام  مرتعداری
Gross National Product ( GNP ) محصول ناخالص ملی اقتصاد
Gross Primary Production تولید ناخالص اقتصاد
H    
Herbage علوفه کل مرتعداری
Hydromorphic خاک های هیدرومورفی مرتعداری
Hydrophytic رطوبت دوست  مرتعداری
Hyper - inflation تورم حاد اقتصاد
I    
Implicit cost هزینه های ضمنی اقتصاد
Implicit Price Index تعدیل کننده ضمنی قیمت اقتصاد
Index شاخص اقتصاد
Induced Spending مخارج القایی اقتصاد
Information cost هزینه کسب اطلاع اقتصاد
Injection تزریق اقتصاد
Input نهاده اقتصاد
Intermediate Good کالای واسطه اقتصاد
Internal Rate Of Return مقایسه نرخ بازدهی درونی اقتصاد
Invaders مهاجم مرتعداری
J    
K    
L    
Leakage نشت اقتصاد
Life Cycle Hypothesis نظریه دوران زندگی اقتصاد
M    
Macroeconomics اقتصاد کلان اقتصاد
Marginal Efficiency Of Investment ( MEI ) کارایی نهایی سرمایه اقتصاد
Marginal Propensity to Consume ( MPC ) میل نهایی به مصرف اقتصاد
Meadow چمن زار مرتعداری
Microeconomics اقتصاد خرد اقتصاد
Monetary Policy سیاست پولی  اقتصاد
Multiplier ضریب فزاینده اقتصاد
N    
National Income ( NI ) درآمد ملی اقتصاد
Net assets خالص دارایی اقتصاد
Net Interest خالص بهره اقتصاد
Net National Product ( NNP ) محصول خالص ملی  اقتصاد
Net Primary production تولید خالص اقتصاد
Nominal GNP GNP اسمی اقتصاد
Nominal GNP محصول ناخالص اسمی اقتصاد
O    
Opportunity cost هزینه فرصت اقتصاد
Output تولید اقتصاد
P    
Palatability خوشخوراکی مرتعداری
Pasture چراگاه مرتعداری
Per Capita GNP GNP سرانه اقتصاد
Permanent Income درآمد دایمی اقتصاد
personal income ( PI ) درآمد شخصی اقتصاد
Personal Saviny پس انداز شخصی اقتصاد
Planting نهال کاری اقتصاد
positive and Normative Economics اقتصاد اثباتی و هنجاری اقتصاد
Prairie علف زار مرتعداری
Preference Value ارزش رجحانی مرتعداری
Present Value ارزش حال اقتصاد
Price Index شاخص قیمت اقتصاد
Pure Live Seed ( P.L.S ) بذر زنده خالص مرتعداری
Q    
R    
Range Condition  وضعیت مرتع مرتعداری
Range Management مرتع داری مرتعداری
Real GNP GNP حقیقی اقتصاد
Relative Income درآمد نسبی اقتصاد
Rest Grazing System سیستم چرای استراحتی مرتعداری
Rotational Grazing System سیستم چرای تناوبی مرتعداری
S    
Saving Function تابع پس انداز اقتصاد
Secular Consumption Function تابع مصرف قرنی اقتصاد
Stagflation تورم رکودی اقتصاد
Stock موجودی اقتصاد
T    
The Internal Fund Theory نظریه منابع خارجی اقتصاد
The production possibility frontier مرز امکانات تولید اقتصاد
Transaction cost هزینه مبادله اقتصاد
Transitory Income درآمد موقت اقتصاد
U    
Unemployment Index شاخص بیکاری اقتصاد
Unplanned Inventory Investment سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده اقتصاد
V    
Value Added Approach ارزش افزوده  اقتصاد
W    
Wage Index شاخص دستمزد ها اقتصاد
Welfre economics اقتصاد رفاه اقتصاد
Wholesaling Price Index ( WPI ) شاخص قیمت های عمده فروشی اقتصاد
X    
Xerophytic خشکی دوست  مرتعداری
Y    
z    

دسته بندی: مقالات,کشاورزی,
برچسب ها : دیکشنری , دیکشنری کشاورزی , دیکشنری انگلیسی به فارسی کشاورزی , دیکشنری تخصصی , دیکشنری تخصصی رشته های کشاورزی , دیکشنری اقتصاد , دیکشنری مرتعداری , لغات مرتعداری , لغات اقصاد , لغات عمومی کشاورزی ,

ارسال نظر

اين نظر توسط دانلود فیلم جدید در تاريخ 1396/01/26 و 22:36 دقيقه ارسال شده است.
عالی بود
کد نمايش نظرات

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفی

مطالب پربازديد