کشاورزی روز

( کشاورزی - محیط زیست - دامپروری - شیلات )
امروز سه شنبه 09 آذر 1400

گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی شهرستان رزن

پیشگفتار :

هدف از نوشتن این مقاله معرفی و گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی شهرستان رزن بوده است .

همچنین سعی شده است علاوه بر معرفی انواع ادوات موجود در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی به نحوه کار کردن  با این دستگاه ها به پردازیم .

 

و در آخر از جنابان :

آقای مهندس حجت علیخانی استاد درس هوا و اقلیم شناسی و رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رزن

آقای ساکی مسئول ایستگاه هواشناسی شهرستان رزن

آقای هاشم حسینی مسئول بخش فنی اداره کل هواشناسی استان همدان

که اینجناب را در تهیه این مقاله راهنمایی کرده اند نهایت سپاس را دارم .

 مقدمه :

اداره امور دیدبانی :

ضرورت کار هواشناسی ایجاب می کند که شبکه جمع آوری داده های هواشناسی در تمامی کشور های جهان ارتباطی معین و همیشگی داشته باشند و این امر از طریق قوانینی که از طرف سازمان جهانی WMO  وضع شده است امکان پذیر می شود .

اطلاعات جویی که در شبکه های دیده بانی سراسر کشور بدست می آیند در ایستگاه های 3 و 4 نفره ، ساعت به ساعت در تمام شبانه روز و در ایستگاه های 2 نفره و 1 نفره به صورت 12 ساعته جمع آوری می شوند ،  که این اطلاعات به صورت روزانه به رایانه سازمان هواشناسی مرکز استان و سپس به رایانه مرکزی سازمان هواشناسی کل کشور مخابره می شوند . این اطلاعات علاوه بر شناخت وضعیت آب و هوایی و رفتار های اقلیمی یک منطقه ، پس از تبدیل به نرمال های اقلیمی و میانگین های دراز مدت ، سرمایه های بسیار ارزشمندی محسوب می شوند  .

 

ایستگاه های سینوپتیکی :

در این ایستگاه ها عوامل جوی نظیر بارندگی ، دمای هوا ، دمای خاک ،  رطوبت جوی ، تبخیر ، جهت و سرعت باد ، مقدار ابر و وضع هوا ، فشار هوا و جهت حرکت ابرها به طور روزانه در طول 24 ساعت  موظف به اندازه گیری ، و تهیه پارمتر های جوی و ارسال آنها در شبکه مخابراتی ،  به ترتیب سه ساعت به سه ساعت به نام سینوپ و ساعت به ساعت به نام متار می باشند . لازم به ذکر است که در این ایستگاه ها برخی از اندازه گیری های جوی در ساعت های 6:30  12:30- 18:30 به وقت محلی ایران انجام می شود . این ایستگاه ها بر حسب مورد استفاده دارای انواع مختلفی هستند که در ذیل انواع  آنها را نام می بریم :

ایستگاه های سینوپتیک : 1- اصلی  2- تکمیلی 3- فرودگاهی

 نوع ایستگاه مرکز شهرستان رزن :

در گفت و گوی تلفنی که با مسئول بخش فنی اداره کل هواشناسی استان همدان در تاریخ 14/4/1389 داشتم ایشان اظهار کردند که ایستگاه هواشناسی مرکز شهرستان رزن از نوع سینوپتیک تکمیلی بوده و این بدان معنا است که این ایستگاه در آینده به طور کامل تکمیل خواهد شد .

 

دستور العمل نصب ایستگاه های هواشناسی :

اهمیت استاندارد در امور انتخاب زمین ، نصب درست و نگهداری ادوات هواشناسی  یک امر ضروری و مهم محسوب شده زیرا که پایه و اساس کلیه پارمتر های جوی اخذ شده می باشد .  بنابراین محل ایستگاه باید در قطعه زمینی نسبتاً مسطح و باز و فاقد هر نوع مانع بوده ، و بر روی این زمین ساختمان هواشناسی و سکوی ادوات احداث شود .

طبق توصیه های سازمان هواشناسی جهانی WMO موقعیت قرار گرفتن و ارتفاع از سطح زمین کلیه ادوات هواشناسی بر روی سکو باید در تمام ایستگاه ها مشابه و یکسان باشد و در هنگام احداث ایستگاه باید از حداقل سیمان و بتون سطحی استفاده شود و ارتفاع ، رنگ پایه و تور های حصار سفید و با هم هماهنگ و بطور یکسان بوده تا خطای ناشی از گرمای ویژه اجسام ادوات در محیط سکو تا حد امکان به همدیگر نزدیک شوند تا آمار های بدست آمده در ایستگاه های مختلف قابل مقایسه و محاسبه گردند .

نکته :

سکو و یا ادوات هواشناسی بایستی از تاسیساتی که در زمین ایجاد لرزش می کنند مثل محل عبور کامیون های سنگین ، جاده های اتوبان ، خطوط آهن و در فرودگاه ها ، نزدیک محل فرود هواپیما و امثال اینها و همچنین کوهستان ها و یا در عمق گودیها که کوه های اطراف مانند دیوار آنرا پوشانده باشد فاصله داشته باشند .

 سکوی ایستگاه سینوپتیک :

پس از آنکه وارد ایستگاه هواشناسی رزن شدیم مشاهده کردیم که این ایستگاه از دو بخش تشکیل شده است ، که بخش اول آن سکوی هواشناسی و دیگری ساختمان هواشناسی بود.

ابتدا جهت بازدید به سمت سکوی هواشناسی رفتیم  .

 سکوی هواشناسی :

درب این محوطه از سمت شمال باز می شد و  ادوات هواشناسی به ترتیب از شمال به سمت جنوب از بلند ترین تا کوتاه ترین نصب شده بودند تا بر روی هم کمترین اثر را داشته باشند .

این سکو طبق استاندارد ایستگاه های سینوپتیک در ابعاد 13*13 متر بود .

 پایه های حصار از لوله نبشی نمره 4 یا 5 که ارتفاع آن از سطح زمین m 5/1 و به فاصله m 2 از همدیگر نصب شده بودند و توری های حصار ها از شبکه های 4*4 و یا 5*5 تدارک شده بودند .

جهت روشنایی محوطه سکوی هواشناسی از دو چراغ در ضلع های رو به روی هم استفاده شده بود .

 گذرگاه ها به صورت منفصل و ناپیوسته به عرض حداکثر cm 50  احداث شده بود و فاصله هر قطعه حداقلcm 30 بود .

کلیه پایه های حصار و برخی از ادوات به رنگ سفید و یا نقره ای بودند.

حصارهای ایستگاه های سینوپتیک اقلیم شناسی و غیره بایستی همه سال رنگ آمیزی و بازسازی شوند.

 

باد نما- باد سنج  باد نگار  :

باد نما ، باد سنج و بادنگار در سمت شمال شرقی قرار داشت و در ارتفاع m 10 نصب شده بودند .

 

باد نما :

بادنما برای اندازه گیری جهت باد استفاده می شود . ساختمان آن شامل یک بخش نوک تیز شبیه نوک پیکان در یک طرف و یک یا چند صفحه در طرف دیگر می باشد . این مجموعه روی یک محور عمودی نصب شده و در حول این محور عمودی به راحتی حرکت می کنند . و به گونه ای طراحی شده است که نوک پیکان در جهتی که باد می وزد قرار می گیرد .

در این ایستگاه ، باد نمای یک صفحه ای وجود داشت . یک صفحه در یک طرف باد نما و یک وزنه در سمت دیگر که وزن آنها در دو طرف این محور با هم برابر است .

 باد سنج :

با این وسیله سرعت باد را اندازه گیری و ثبت می کنند . عمده ترین باد سنج که در ایستگاه های هواشناسی  از آن استفاده می کنند از نوع باد سنج فنجانی است که در حالت کلی از 3 یا 4 فنجان نیمکره ای تشکیل شده است و این فنجان ها روی محور های افقی که با هم زوایای مساوی تشکیل

 می دهند نصب شده اند . این دستگاه یا استفاده از یک مولد مغناطیسی با اتصال های الکتریکی ، حرکت چرخشی فنجان ها به یک ابزار حساس منتقل شده و با تبدیل هایی که صورت می گیرد سرعت باد اندازه گیری  می شود . اطلاعات آن بر حسب متر بر ثانیه است که اگر آن را در 8/1 ضرب کنیم واحدی بر حسب نات و اگر بر 6/3 ضرب کنیم بر حسب کیلومتر بر ساعت بدست می آید .

در این ایستگاه هم از باد سنج فنجانی استفاده شده بود .

باد نگار :

باد نگار دستگاهی است که سمت و سرعت باد را هم زمان اندازه گیری و ثبت می کند .

اطلاعات حاصله از این ادوات به صورت لحظه ای محاسبه شده و گزارش به سایت اصلی هر یک ساعت یکبار انجام می شود .

 

در قسمت پایین این دکل m 10 دو قطعه دیگر از ادوات هواشناسی وجود دارد :

الف ) فشار سنج فلزی

ب ) تشعشع سنج الکتریکی

این قطعات همانطور که در شکل های ذیل مشخص است بر روی یک میله افقی قرار دارند . ارتفاع این دستگاه ها از سطح زمین تقریباً به میران m 2 متر بود .

فشار سنج فلزی :

این دستگاه از یک کپسول فلزی ساخته شده  که سنسور اصلی دستگاه را تشکیل می دهد . این کپسول همانطور که در شکل ( ب  )  در صفحه قبل مشاهده می شود به شکل موجدار ساخته شده ، این کپسول را کپسول آنروئید هم می نامند .

نحوه کالیبره کردن این فشار سنج با استفاده از فشار سنج های جیوه ای است .

 

تشعشع سنج الکتریکی :

این دستگاه همانطور که از نامش مشخص است مقدار تابش مستقیم و تابش موج کوتاه را از خورشید دریافت میکند . اطلاعاتی را که این دستگاه به ما می دهد واحدش ژول بر متر مکعب می باشد .

شکل ( ج ) در صفحه قبل

همانطور که از روی شکل ( الف ) در صفحه قبل مشخص است تمامی دستگاه های متصل شده بر روی دکل از طریق کابل اطلاعاتشان مستقیما به کامپیوتر ساختمان هواشناسی منتقل می شوند .

 

پناهگاه هواشناسی ( جعبه اسکیرین )

سمت شمال غربی ایستگاه واقع شده بود و ارتفاع پایه این دستگاه از سطح زمین بین m 2 الی m 25/1 است که در این ایستگاه تقریباً ارتفاعش cm  170 بود و جهت سهولت قرائت دستگاه سایکرومتر از یک پله کان دو طبقه استفاده شده بود .

 

همانطور که از شکل این جعبه مشخص است دیواره ی آن به شکل کرکره ای بوده و این به این دلیل است که یک : تشعشع مستقیم وارد جعبه نشود و دو : به راحتی هوا در آن جریان داشته باشد .

در جعبه اسکیرین سه دستگاه وجود دارد :

1-    دما نگار  2- رطوبت نگار 3- سایکرومتر

دما نگار :

دمانگار  جهت ثبت تغییرات دما کاربرد دارد . در این دستگاه تغییرات دما را به صورت لحظه به لحظه توسط قلم ثبات بر روی یک گراف ثبت می شود . این گراف به صورت هفتگی یک دور می چرخد و بعد ازگذشت یک هفته هر دوشنبه ساعت 10 صبح تعویض می شود . درجه بندی این دستگاه از صفر تا 45 درجه سانتیگراد ( + )  و از 0 تا 35 درجه سانتیگرد ( -  ) تقسیم بندی شده و دما را به ما نشان می دهد .

رطوبت نگار :

این دستگاه جهت ثبت رطوبت هوا کاربرد دارد . این دستگاه همانند دستگاه دما نگار دارای یک گراف است و تغییرات رطوبت توسط قلم ثبات بر روی گراف ثبت می شود . این دستگاه از 0 تا 100 درصد درجه بندی شده و رطوبت هوا را به ما به صورت درصد بیان می کند . طریقه کار این دستگاه هم به این صورت است که در درون دستگاه چند تار موی معمولی وجود دارد که با زیاد شدن رطوبت هوا طول آن زیاد شده و با کاهش رطوبت طول آن کم می شود . توسط چند فنر و اهرم تغییرات طول مو  به قلم ثبات انتقال یافته و بر روی گراف نقش می بندد ، زمانی که رطوبت کم می شود اهرم به سمت پایین می آید و زمانیکه رطوبت زیاد شود اهرم به سمت بالا می رود .  

سایکرومتر :

این دستگاه از 4 دماسنج تشکیل شده است کا شامل دماسنج های :

1- خشک  2- تر  3- حداکثر  4- حداقل

دماسنج های خشک و تر همانطور که در شکل مشخص است به صورت عمدی و دماسنج های حداکثر و حداقل به صورت افقی قرار دارند

1- دماسنج خشک :

ساده ترین نوع دماسنج بوده  از نوع جیوه ای است و دقت اندازه گیری آن بین 1/0 تا 2/0 درجه ساتیگراد است .

2- دماسنج تر :

همانند ساختمان دماسج جیوه ای بوده و ماده درون مخزن آن جیوه است  تنها تفاوت آن با دماسنج جیوه ای در این است که اطراف مخزن جیوه را پارچه ای از جنس موسیلن پیچیده اند و پارچه را در یک مخزن کوچک آب قرار می دهند . همانطور که در تصویر مشاهده می شود یک بطری آب جهت همین کار در جعبه اسکیرین قرار داده شده است

3- دماسنج حداکثر :

نوعی دما سنج جیوه ای است  برای اندازه گیری حداکثر دما ، در طول یک شبانه روز در  ایستگاه هواشناسی قرائت و یادداشت می شود برای ست کردن دستگاه مخزن را در حالی که رو به پایین است تکان می دهیم . این دماسنج باید با زاویه تقریبی 10 درجه نسبت به افق تنظیم گردد .

  

4- دماسنج حداقل :

در مخزن این دماسنج از الکل اتیلیک به جای جیوه استفاده می کنند . و برای اندازه گیری حداقل دما ، در طول یک شبانه روز استفاده می کنند . زمان قرائت دمای حداقل باید در ساعت 6:30 صبح انجام شود و برای ست کردن این دما سنج باید مخزن را رو به بالا نگاه داریم .

 

دماسنج حداقل سطح خاک :

این دماسنج بر روی سطح زمین قرار می گیرد و در ساعات اولیه روز ، چون دما به کمترین مقدار خود می رسد دمای سطح زمین را اندازه گیری می کنند .  این دماسنج اطلاعات را از طریق کابل به کامپیوتر ارسال می کند .

 

باران سنج الکتریکی :

در قسمت مرکز به سمت شرق قرار داشت . این باران سنج جهت اندازه گیری میزان بارش باران استفاده می شود . همچنین  جهت میزان بارش برف هم کاربرد دارد . یکی دیگر از خصوصیات مهم این دستگاه مجهز بودن به هیتر است که سبب میشود برف در درون ظرف ذوب شود .

 

بارن سنج :

در قسمت مرکز به سمت غرب  قرار داشت .  این باران سنج از نوع 8 اینچی و از سه قسمت تشکیل شده بود 1- دهانه ی جمع کننده 2- استوانه داخلی  3- بدنه اصلی

میزان آبی که در استوانه ی داخلی جمع می شود 10 برابر میزان بارش واقعی است . برای اندازه گیری میزان بارش هم ابتدا باید استوانه داخلی را از بدنه اصلی بیرون آورده و سپس با یک خط کش چوبی مدرج که معمولاً از جنس چوب درخت کاج یا سرو ساخته شده است میزان آب را اندازه گیری کنیم .  خط کش را بیاد با زاویه 90 درجه و به صورت عمود در داخل استوانه داخلی کرده و سریعاً میزان بارش را اندازه گیری کنیم تا آب به قسمت های دیگر خط کش نفوذ نکند و اندازه گیری غلط نشود . اگر میزان بارش به حدی باشد که از استوانه داخلی به استوانه بیرونی یعنی بدنه اصلی نفوذ کند باید آب داخل استوانه داخلی را خالی کرده و آب دروم استوانه بیرونی را به داخل استوانه داخلی ریخته و اندازه گیری کنیم .

هر 3  ساعت یکبار در هنگام بارندگی باید آب داخل مخزن اندازه گیری شود .

اشکالی که در این باران سنج وجود دارد این است که هنگامی که برف شروع به باریدن می کند همانند باران سنج الکتریکی برف ذوب نمی شود و باید در این باران سنج مقداری الکل ریخته شود

تا برفی که در این باران سنج ذخیره می شود ذوب شده و آن را اندازه گیری کنند .

طبق گفته مسئول این ایستگاه برای اندازه گیری برف در این نوع از باران سنج ها به میزان یک لیوان آب داغ به کل برف حاصل از بارندگی اضافه کرده و در آخر مقدار آب لیوان از کل آب بدست آمده کسر و میزان تبخیر آب را به آن اضافه می کنند و به این صورت میزان بارش برف اندازه گیری می شود .

دستگاه آفتاب نگار :

این دستگاه در ظلع غربی قرار داشت . فاصله آن از سطح زمین m 2 متر بود . همانطور که از نام این دستگاه مشخص است میزان ساعات آفتابی را در طول روز به ما نشان می دهد . این عمل از طریق سوزانده شدن یک گراف توسط یک عدسی کروی شکل به قطر تقریبی cm9 انجام می شود .

در این دستگاه سه شیار مخصوص گراف وجود دارد .

گراف ها بر حسب ساعت مدرج شده و تقسیم بندی روی آن 5/0 ساعت می باشد . گراف ها  نسبت به زاویه تابش خورشید در فصول مختلف متفاوت هستند . انواع گراف ها به سه شکل است که هر کدام در شیار های مخصوص در دستگاه آفتاب نگار قرار می گیرند . کارت خمیده بلند برای فصل تابستان در قسمت پایین شیار ، کارت مستقیم برای فصول اعتدال در قسمت وسط شیار و کارت خمیده کوتاه برای فصل زمستان در قسمت بالای شیار . 

گراف ها  از جنس بخصوصی ساخته شده اند و دو مزیت خاص دارند 1- خیس نمی شوند 2- به دلیل رنگ آبی تیره ای که دارند اشعه خورشید را به راحتی جذب می کنند .

 در قسمت پایین این دستگاه یک سوزن وجود دارد که زمانیکه هوا طوفانی شد و یا وزش باد شدید شد با قرار دادن آن در دستگاه آفتاب نگار گراف از جای خود جدا نمی شود .

این دستگاه باید نسبت به عرض جغرافیایی تنظیم شود . در زمان هایی که هوا ابری است این گراف

 در طول آن ساعات سوخته نمی شود و مسئول ایستگاه هواشناسی در پایان روز فقط ساعت هایی را که گراف سوخته شده است را به عنوان میزان ساعات آفتابی اعلام می کند . این گراف ها باید در پایان هر روز عوض شوند .

 

محوطه پلت فرم :

در جنوب شرقی قرار داشت . محیطی مستطیل شکل که توسط یک دیوار بتونی به عرض و ارتفاع

 cm 15 احاطه شده است .  داخل این محوطه از هرگونه سنگ به طور تقریبی پاکسازی شده بود و 6 دماسنج عمق خاک در آن وجود داشت . که به ترتیب از غرب به شرق 100  50  30  20- 10- 5 سانتیمتری خاک قرار داشتند . تمامی این دماسنج ها مخزن شان در عمق خاک قرار داشت و تابش خورشید در این دماسنج ها اثری نداشت . این دماسنج ها از نوع جیوه ای بودند و روزی سه بار در ساعت های 6:30  12:30- 18:30 به وقت محلی اندازه گیری و گزارش می شوند .

دما سنجی که در عمق cm 5 خاک قرار دارد دمای سطح خاک را به ما نشان می دهد .

 

تبخیر سنج ( طشت تبخیر ) :

این طشت در سمت جنوب غربی این ایستگاه قرار داشت و از چند بخش تشکیل شده بود .

1- منبع ذخیره آب که از جنس پلاستیک بود و این امر سبب می شد که آب درون منبع  هم دما با محیط شود . لازم به ذکر است که از طشت فاصله داشت به نحوی که خارج از محیط محصور شده ایستگاه بود . و از قراردادن شیر آب جهت انتقال آب در طشت بر روی طشت خودداری شده بود و از طریق یک شلنگ این کار انجام می شد .

2- یک دما سنج مینیمم و ماکزیمم برای ثبت حداکثر و حداقل دمای تابش بر روی طشت باید وجود داشته باشدکه متاسفانه به دلایلی خراب شده بود و در اطراف طشت آب موجود نبود .

3-  یک باد سنج در بیرون از طشت وجود داشت که دارای یک کنتور بود و میزان تبخیر آب که در آن باد تاثیر داشت را اندازه گیری می کرد   .

4-  یک طشت فلزی دایره ای شکل و یک استوانه به نام چاهک در درون طشت تعبیه شده بود . یک شاخص در روی چاهک قرار داشت که میله ی آن به 100 قسمت تقسیم شده بود . زمانی که آب را در درون طشت می ریزند ابتدا باید میله ی شاخص بر روی 100 درجه بایستد و میله پایینی شاخص که مانند U است بر روی سطح آب درون طشت مماس شود و در پایان هر  روز شاخص را به اندازه ای که آب تبخیر شده است با چرخاندن میله را به سمت  پایین می برند تا قسمت پایین شاخص با آب درون طشت مماس شود .  سپس عدد بدست آمده را از 100 کم می کنند و عدد مورد نظر که نشانگر میزان تبخیر آب در طول روز است را بیان می کنند  . یک سری تقسیم بندی هم بر روی شاخص وجود دارد که به آن مهر پیچندهمی گویند و اعداد روی آن نمایانگر اعشار میزان تبخیر آب

 می باشد . 

5-پایه این طشت از حداقل بتون ریزی که ارتفاعی حداکثر cm  15 به صورت مربع توخالی احداث

 و به سادگی هوا از آن عبور می کرد  می کند و پایه چوبی تشت بر روی آن قرار داشت و همواره باید توجه شود که زیر طشت باز بوده و هوا جریان داشته باشد .

6-محافظ طوری فلزی مربع شکلی در اطراف طشت وجود داشت که سبب می شد موجودات زنده نتوانند از آب داخل طشت استفاده کنند  .

لازم به ذکر است که عمل اندازه گیری هر روز راس ساعت 10 صبح انجام می شود . و آب درون طشت هر هفته یکبار تعویض شده و درون طشت را می شورند  به دلیل اینکه کف طشت را لجن

 می گیرد و این عمل سبب تاثیر در میزان تبخیر آب در درون طشت می شود .

 

ساختمان هواشناسی :

در این ساختمان یک دستگاه اندیکاتور ،  فشار نگار و کامپیوتر وجود داشت که هر کدام را در ذیل به تفکیک توضیح می دهیم .

 

دستگاه اندیکاتور :

این دستگاه مربوط به باد نما و باد سنج درون سکوی هواشناسی می باشند که از طریق کابل به این بخش منتقل شده اند .

این دستگاه ها از 10 تا 360 درجه ، درجه بندی شده اند . دستگاه سمت چپ سرعت وزش باد را به طور لحظه ای بیان می کند و دستگاه سمت راستی متوسط 30 ثانیه سرعت وزش باد را به ما نشان

 می دهد . چراغ هایی که اطراف آن وجود دارد جهت وزش باد را به ما نشان می دهند .

فشار نگار :

این دستگاه را به این دلیل در ساختمان می گذارند تا عناصر جوی مانند : ابر ،  حرارت  و ... در نتایج بدست آمده اش تاثیر نگذارند . دستگاه را باید نسبت به عرض جغرافیایی تنظیم کرد .

این دستگاه از سه قسمت تشکیل شده است :

 1- عضو یا سنسور حساس که کپسول هایی است که هوای درون آن را خالی کرده اند و بین آن یک فنر وجود دارد که مانع از مچاله شدن و چسبیدن صفحات کپسول می شود .

2- اهرم رابط که تغییر ضخامت کپسول ها را بزرگتر کرده و به قلم ثبات منتقل می کندو خطوط پیوسطه ای را ایجاد می کند .

  3- استوانه ثبات که مجهز به ساعت می باشد . و با استفاده از آن استوانه به دور خود می چرخد .

لازم به ذکر است که یک بار ساعت کوک می شود و یک بار استوانه به دور خود می چرخد .

 

کامپیوتر :

 این دستگاه اطلاعاتی را که از طریق کابل از سکوی هواشناسی و اطلاعاتی را که توسط مسئول ایستگاه هواشناسی قرائت شده اند را به مرکز ایستگاه هواشناسی استان همدان ارسال و از آنجا به سایت اصلی هواشناسی کل کشور مخابره می کند .

 

در این ایستگاه عکس هایی هم از وارونگی هوا  جبه های گرم و جبه های سرد بر روی دیوار ها نصب شده بودند .

و لازم به ذکر است که سرعت حرکت جبه ی سرد معمولاً بیشتر از سرعت حرکت جبه ی گرم است .

 

منابع :

 

کتب :

اجلالی ، فرید  1383- هوا  و اقلیم شناسی ( رشته کشاورزی )  تهران  دانشگاه پیام نور

 

سایت های اینترنتی :

اداره کل هواشناسی استان یزد                                                                         www.yazdmet.ir

اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه                                          www.Kermanshahmet.ir

اداره کل هواشناسی استان مازندران         www.mazandaranmet.ir

 

و با همکاری :

آقای مهندس حجت علیخانی استاد درس هوا و اقلیم شناسی و رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رزن

آقای ساکی مسئول ایستگاه هواشناسی شهرستان رزن

آقای هاشم حسینی مسئول بخش فنی اداره کل هواشناسی استان همدان


 امانت داری و اخلاق مداری 

استفاده از این مقاله فقط با ذکر منبع  "کشاورزی روز"  مجاز است.

  

 

 

دسته بندی: مقالات,متفرقه,
برچسب ها : ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی , ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی شهرستان رزن , ایستگاه هواشناسی , سینوپتیک تکمیلی , هواشناسی , ایستگاه های سینوپتیکی , نوع ایستگاه مرکز شهرستان رزن , دستور العمل نصب ایستگاه های هواشناسی , سکوی ایستگاه سینوپتیک , سکوی هواشناسی , باد نما , فشار سنج فلزی , تشعشع سنج الکتریکی , پناهگاه هواشناسی , جعبه اسکیرین , دماسنج حداکثر , باران سنج الکتریکی , بارن سنج , سعید طبق چی ,

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

مطالب تصادفی

مطالب پربازديد