کشاورزی روز

( کشاورزی - محیط زیست - دامپروری - شیلات )
امروز چهارشنبه 19 مرداد 1401
کشاورزی روز

شعار ، جملات و پیام های زیست محیطی

در این بخش تعدادی از پیام های زیست محیطی بصورت متمرکز جمع آوری گردیده که علاقمندان به محیط زیست میتوانند در مناسبتها و سایر موارد مرتبط از آن استفاده نمایند …

اصل پنجاهم قانون اساسی :

((درجمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود .از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست ویا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا نماید، ممنوع میباشد)).

1- زندگی پایدار یعنی هماهنگی وسازگاری با طبیعت .

2-زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است .

3- درخت یعنی اکسیژن ، یعنی آب ، یعنی رودخانه ، یعنی غذا ، یعنی زندگی .

4-غفلت از محیط زیست ، اهداف توسعه را تضعیف می کند .

5-احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است .

6-گونه زنده ای که امروز ناپدید می شود ، فردا دیگر سر بر نخواهد داشت .

7-حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست .

8-مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست .

9-زمین برای بقای خود به دستها و اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد .

10-همراه با طبیعت ، همگام با سلامتی .

11-با طبیعت زندگی می کنیم ؛ بدون آن می میریم .

12-تداوم حیات ، در گرو حفاظت از تنوع زیستی است .

13- هر درختی که فرو می افتد ، نفس گرم زمین است که در سینه می شکند .

14-نفس ؛ کمترین خواهش ما از دنیا است .

15-هوا ؛ این عنصر حیاتی زندگی را آلوده نکنیم .

16-بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .

17-استفاده از وسایل نقلیه عمومی و گسترش فضای سبز ، موثرترین راهکار کاهش آلودگی هواست .

18-آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای ، باعث تخریب لایه ازون و زمینه شکل گیری بحرانهای زیستمحیطی است .

19-هرکجا باشیم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .

20-آلودگی محیط زیست ، یعنی توقف تدریجی زندگی .

21-حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است .

22-حمایت از محیط زیست ، حمایت از زندگی است .

23-تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .

24-با آلوده کردن آب،خاک و هوا محیط زیست رانابود نکنیم .

25-نگذاریم بمیرد جنگل ، که جهان خواهد مرد .

26-توسعه پایدار یعنی : هماهنگی و سازگاری با محیط زیست.

27-زندگی سبز با طبیعت سبز .

28-لازمه زندگی سالم ، محیط زیست سالم است .

29- بیایید با حفظ محیط زیست ، سرسبزی و طراوت را به طبیعت و شادابی و نشاط را به خودمان هدیه کنیم.

30-طبیعت مظهر گویای وجود خداوند است ؛ تعدی به مظاهر الهی گناهی نابخشودنی است.

31-آب ؛ خاک و هوا سه عنصر اساسی (اصلی)حیات هستند ؛ در حفظ آن کوشا باشیم .

32-محیط زیست ؛ این موهبت الهی را قدر بدانیم .

33-ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبرده ایم ؛ بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم .

34-کاغذ زباله نیست .

35-حمایت از محیط زیست ، وظیفه ای همگانی است .

36-طبیعت (ایران) ما بدون زباله زیباست .

37-برای تهیه یک تن کاغذ 15 اصله درخت سرسبز و تنومند قطع میشود.

38-نه درصد ( 9٪ ) از ترکیبات زباله های شهری را کاغذ تشکیل میدهد.

39-حفظ محیط زیست ؛ حفظ ارزشهای الهی است.

40-زمین ؛ تنها زیستگاه بشر را حفظ کنیم.

41-طبیعت مهربان است ؛ ماهم با طبیعت مهربان باشیم.

42-زندگی پایدار یعنی هماهنگی سازگار با طبیعت.

43-یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد.

44-زمین تنها منبع تغذیه موجودات زنده است ؛ در حفظ آن بکوشیم.

45-باید آگاهی افراد را نسبت به مسایل زیستمحیطی افزایش داد.(مقام معظم رهبری)

46-بنویسیم محیط زیست ؛ بخوانیم زندگی .

47-بیائید محیط زیست را همچون دشتی پر از گل باصفا نگهداریم .

48-تخریب محیط زیست ؛ خیانت به نسلهای آینده است .

49-حرمت حیات را پاس بداریم .

50-فرشتگان برخاک سجده میکنند ، پس خاک را آلوده نکنیم .

51-حفاظت از محیط زیست ؛ وظیفه شرعی و ملی است .

52-مردم ما گل هستند و کشور ما گلزار. بیاییم همه با هم گلزار را برای سلامتی و شادابی گلها حفظ کنیم .

53-عادت بد راکنار بگذاریم ؛ بسوی اقتصاد با کربن پایین. (شعار جهانی)

54-محیط زیست سالم ، بستر شکوفایی و نوآوری .(شعارملی)

55-هرکجا باشیم زمین از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .

56-حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است.

57-طبیعت سرسبز ؛ محیط زیست سالم ارمغان ما به نسلهای آینده.

58-با آلوده کردن آب ، خاک و هوا محیط زیست را نابود نکنیم.

59-نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد.

60-زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است.

61- زندگی سبز با طبیعت سبز .

62-تنوع زیستی ، حکمت مجسم خالق یکتا .

63- احترام به طبیعت ، احترام به خالق هستی است .

64- هر منطقه از نظر تنوع گیاهی و جانوری امانت دار بخشی از میراث جهانی است .

65- طبیعت مهربان است با طبیعت مهربان باشم .

66- حفاظت از محیط زیست ، وظیفه همگانی است .

67- یادمان باشد فقط یک زمین داریم پس در حفاظت از آن کوشا باشیم .

68- درراستای دستیابی به توسعه پایدار ( توسعه سازگار با محیط زیست ) و نیل به آینده روشن از ریخت و پاش فرآورده های نفتی و ایجاد هر گونه آلودگی جلوگیری نموده و در جهت سلامت ، بهداشت انسانها و محیط کارمان تلاش نماییم .

69- طبيعت سالم ، زندگي سالم ، انديشه سالم .

۷۰- ما محيط زيست را از پيشينيان به ارث نبرده ايم ، بلكه از آيندگان به امانت گرفته ايم.(در حفظ و حراست از اين امانت كوشا باشيم .)

7۱- طبيعت ما بيش از هر زماني ، اكنون نياز مند حفاظت است .

7۲ –با ياري يكديگر زمين را پاك نگه داريم .

7۳ – طبيعت قلب تپنده محيط زيست است ، تپش آن را قطع نكنيم .

۷۴– بيائيد به سخاوت ، قداست و پاكي زمين احترام بگذاريم .

۷۵ – فصل بهار ، زمان زايش وحوش ، سلاح را کنار بگذاریم .

۷۶- تخريب محيط زيست ، نابودی زندگيست .

۷۷- جهانی بیاندیشیم ، منطقه ای عمل کنیم .

۷۸ – از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .

۷۹- آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .

۸۰- تنها پس از بریدن آخرین درخت ؛تنها پس از آلودن آخرین رودخانه ؛تنها پس از صید آخرین ماهی ؛تنها پس از پرواز آخرین پرنده ؛ تنها آن هنگام سوداگران درمی یابند : پول را نمی توان خورد ؛ پول را نمی توان بخشید ؛ پول را نمی توان نفس کشید ؛ پول را نمی توان زندگی کرد . . .

۸۱- فراموش نکنید که « زمین به ما تعلق ندارد ؛ بلکه ما به آن تعلق داریم.» (رالف ادبرگ)

۸۲- آب ؛ گنجینه دیروز ؛ ثروت امروز ؛ رویای فردا

۸۳-«هنگامي كه جانداري را مي‌كشيد ، در دل با او بگوييد: همان نيرويي كه تو را مي‌كشد ، مرا هم خواهد كشت و من هم خورده خواهم شد ؛ زيرا همان قانوني كه تو را به دست من گرفتار كرد، مرا هم به دست تواناتري گرفتار خواهد كرد.»

« جبران خلیل جبران»

۸۴- با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .

شاید فردا هوایی برای نفس کشیدن و زمینی برای زیستن نباشد . . .

۸۵- از بین رفتن یک درخت = مرگ ۱۰۰۰ انسان

۸۶ -هر ذره ای در طبیعت ماموری از جانب خالق هستی است، ناسپاسی است که به حکمت این ماموریت شک کنیم.

۸۷- نسلهای بعد ، رفتار ما را با طبیعت،به قضاوت خواهند نشست.آیا به نیکی از ما یاد خواهد شد؟

۸۸-تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری

۸۹-محیط زیست ،سرمایه مشترک نسل های امروز و فرداست

۹۰-مدیریت پسماند، حفظ آب و خاک(شعار ملی روز زمین پاک سال ۹۰)

۹۱-طبیعت ما بیش از هر زمانی نیازمند حفاظت است.

۹۲-یاد بگیریم به طبیعت برگردیم/به طبیعت برگردیم که یاد بگیریم

93- تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.

منبع : سایت سیری در ایران 

دسته بندی: مقالات,متفرقه,

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

مطالب تصادفی

مطالب پربازديد